Üyelik Sözleşmesi

KONU VE KAPSAM

İşbu Üyelik Sözleşmesi ("Sözleşme"), Kharis Jewelery ile https://www.kharisjewellery.com'a ("Site") giriş yapan ve/veya üye olan Kullanıcı arasında, Kullanıcı'nın Site'yi kullanımına ilişkin şartları düzenlemektedir.

Kullanıcı, internet sitesine giriş yaparak ve/veya üye olarak, Kullanım Sözleşmesi'nin tamamını tüm ekleri ile birlikte okuduğunu, içeriğini tamamen anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını, ayrıca internet sitesinde belirtilen diğer koşullara ve yürürlükteki mevzuata uygun davranacağını kabul ve beyan eder.

GENEL KULLANIM ŞARTLARI

Web sitesindeki her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi Kharis Jewellery'e aittir.

Siteden 18 yaşından küçükler alışveriş yapamaz. Kullanıcı, siteye giriş yaparak ve/veya üye olarak 18 yaşından büyük olduğunu beyan ve kabul eder.

Web sitesinde ürünler sadece tüketicilere kişisel tüketim amacıyla satılmakta olup, hiçbir şekilde toplu satış yapılmamaktadır. Kullanıcı, Web Sitesi üzerinden yapmış olduğu alışverişin kişisel kullanım amaçlı olduğunu da kabul eder.

Kullanıcıların web sitesi üzerinden alışveriş yapabilmeleri için sisteme üye olmaları gerekmiyor. Üyelik, kullanıcıya çeşitli avantajlardan yararlanma ve alışverişinizi daha da hızlı ve kolay hale getirme gibi faydalar sağlar.

Web Sitesinde satışa sunulan tüm ürünlerin fiyatları ve geçerli satış koşulları sadece Web Sitesi üzerinden yapılan satışlar için geçerlidir.

Kharis Jewelery, web sitesinde satışını yaptığı tüm ürünlerin stoklarını bulundurmamaktadır. Sipariş edilen ürünler gerekli görüldüğünde üretilmektedir. Ancak çeşitli nedenlerle stokta bulunmayan sipariş edilen ürünlerin üretilmesi mümkün olmayabilir. Bu durumda siparişi veren kişiye e-posta veya telefon yoluyla bilgi verilir ve ücret iadesi yapılır.

Kharis Jewelery, dizgi ve sistem hatalarından kaynaklanan fiyat ve içerik hatalarından sorumlu değildir ve hatalı görüntülenen siparişleri iptal etme hakkını saklı tutar.

Bu web sitesinden Kharis Jewelery'nin sahibi olmadığı web sitesine/sitelerine link verilmesi halinde, Kharis Jewelery'nin bu sitelerin içerikleri ve/veya içerdikleri linkler ile ilgili hiçbir hukuki/idari/cezai veya sair sorumluluğu bulunmamaktadır. Söz konusu sitelere erişimde doğabilecek tüm riskler tamamen kullanıcıya aittir.

Kharis Jewelery'nin herhangi bir kesinti, silinme, kayıp, işlemde gecikme, bilgisayar virüsü bulaşması, kayıtlara yetkisiz giriş, hırsızlık, Kullanıcı'nın işleminin her ne sebeple olursa olsun değiştirilmesi veya kullanılması ile ilgili hiçbir sorumluluğu yoktur. Bu risklerden kaçınmak için gerekli önlemleri almak Kullanıcı'nın sorumluluğundadır.

Kullanıcı, üyelik ile sahip olduğu kullanıcı adı ve şifre gibi bilgilerin güvenliğinden sorumludur. Kullanıcının buna aykırı hareketlerinden doğacak her türlü zarardan kullanıcı sorumlu olup, bu tür kullanımlardan doğacak her türlü hukuki/idari/cezai sorumluluk münhasıran kullanıcıya aittir.
Kharis Jewelery, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, Web Sitesi üzerinden sunulan hizmetleri dilediği zaman ve dilediği şekilde değiştirebilir, sınırlandırabilir veya sona erdirebilir. Bu bağlamda, Kullanıcı'nın Web Sitesi'ni kullanımının kısıtlanması veya sona erdirilmesi Kullanıcı'ya herhangi bir talep hakkı vermez.

Kullanıcının Kharis Jewelery ile yaptığı her türlü yazışmayı saklamak tamamen kullanıcının sorumluluğundadır ve Kharis Jewelery bu yazışmaların silinmesinden ve/veya kaybolmasından sorumlu tutulamaz.

Kullanıcılar tarafından Web Sitesi'nde beyan edilen ve kullanılan fikir ve görüşler tamamen Kullanıcılar'ın kişisel görüşleridir ve fikir sahibini bağlar. Kullanıcı tarafından beyan edilen fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan ettiği fikir ve görüşler nedeniyle kullanıcının uğrayabileceği zararlardan Kharis Jewelery'nin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

FİKRİ VE SINAİ HAKLAR

Bu Web Sitesi'nde yer alan bilgiler, metinler, resimler, markalar, sloganlar ve diğer işaretler ile diğer sınai ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlar, sayfa düzeni ve Web Sitesi'nin sunumu, her türlü Fikri Mülkiyet hakkı Kharis Jewellery'e aittir. Bu Web Sitesi'nde veya Web Sitesi sayfalarında yer alan bilgilerle ilgili her türlü veri tabanı, web sitesi, yazılım kodları, html kodları ve diğer kodlar, Web Sitesi'nde yer alan ürünler, tasarımlar, resimler, metinler, görsel ve işitsel imgeler, video klipler, dosyalar, kataloglar ve listelerdir. Kısmen veya tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, gönderilmesi, dağıtılması, internet üzerinden veya diğer ortamlar kullanılarak satılması yasaktır. Kullanıcılar, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan Web Sitesi'nin yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse başka yollarla Kharis Jewelery ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı, Kharis Jewelery hizmetlerini, bilgilerini ve telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satma, işleme, paylaşma, dağıtma, sergileme veya başkasının erişmesine veya kullanmasına izin verme hakkına sahip değildir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE AKTARILMASI

İnternet sitemizi ziyaret ettiğinizde, internet sitemizden mal veya hizmet satın aldığınızda ya da internet sitemize üye olduğunuzda paylaşılmak suretiyle toplanan kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında "Veri Sorumlusu" sıfatına sahip olan Şirketimiz Kharis Jewellery ("KVKK") tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") kapsamında "Veri Sorumlusu" sıfatını haiz Şirketimiz tarafından, hizmetlerin sizlere ulaştırılması, sözleşmesel yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, bilgi güvenliğinin sağlanması, ürün ve hizmetlerimizin sizlere tanıtılması, internet sitemizde yer alan onay kutusu aracılığıyla onay vermeniz halinde sizlere ticari elektronik ileti gönderilmesi, dergi ve tanıtım broşürleri gönderilmesi, ürün ve hizmetlerimizin ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi ve kampanyalarımızdan haberdar edilmeniz amaçlarıyla KVKK'nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin saklanması için hizmetlerinden faydalandığımız, fiziksel sunucu ve/veya bulut hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlara ve onay vermeniz halinde tarafınıza gönderilecek ticari elektronik iletilerin iletilmesi amacıyla yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü taraf iş ortaklarımıza aktarılabilecektir. Kişisel veriler, KVKK'nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak Veri Sorumlusu olan Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, yukarıda belirtilen işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bilgilerinize sunarız. Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi bir dilekçe ile ıslak imzalı olarak şirketimizin Kennemerplein 6, 2011 MJ Haarlem/ Hollanda adresine elden, noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektup ile kimlik fotokopinizi ve diğer iletişim bilgilerinizi ekleyerek gönderebilirsiniz.

Kullanıcı, yukarıda yer verilen kişisel verilerin işlenmesi ve aktarılmasına ilişkin aydınlatma hükümlerini okuduğunu, içeriğini tam olarak anladığını, kişisel verilerinin yukarıda belirtilen tüm şekil, amaç ve sebeplere dayalı olarak işlenmesine ve üçüncü kişilere aktarılmasına özgür iradesi ile açık rıza verdiğini kabul ve taahhüt eder.

NİHAİ HÜKÜMLER

Kharis Jewelery, Web Sitesi'nde ve varsa uzantılarında yayınlanan fiyatları, resimleri, özellikleri, sitenin kullanım koşullarını ve diğer tüm bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden düzenleme, gerektiğinde yayını durdurma veya sona erdirme hakkına sahiptir. Sitede ve/veya uzantılarında değişiklik yapılması halinde, bu değişiklikler yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecek olup, bu değişiklikler siteye giren ve/veya siteyi kullanan kullanıcı tarafından kabul edilmiş sayılacaktır. Kharis Jewelery, işbu kullanım koşullarını dilediği zaman ve gerekli gördüğü takdirde değiştirme ve güncelleme hakkını saklı tutar.

EKLER

Kharis Jewelery tarafından Kullanıcı ilişkileri ve Kharis Jewelery'nin mal ve hizmetlerine ilişkin olarak zaman zaman Web Sitesi'nde yayınlanan ve Kullanıcılar'a duyurulan çeşitli metinler ile halen Web Sitesi'nde yayınlanan aşağıdaki metinler işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçasıdır. İşbu Sözleşme'ye taraf olan her Kullanıcı, aşağıdaki metinleri tamamen okuduğunu ve anladığını kabul ve taahhüt eder.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE AKTARILMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME METNİ

İade ve Değişim Prosedürleri 
Teslimat Süreci 

KUVVET

İşbu Üyelik Sözleşmesi web sitesinde yayınlandığı andan itibaren yürürlüğe girer.

Kharis Mücevherat